PMA Als bewaker van onderzoekskwaliteit

Het lidmaatschap van PMA verenigt media-adviesbureaus die in de dagelijkse praktijk concurrenten van elkaar zijn. Omdat zij in hun werkzaamheden gebruikmaken van dezelfde beschikbare bereiksonderzoeken van de diverse media, hebben zij PMA aangewezen als kwaliteitsbewaker van deze onderzoeken. Dit is in het belang van de leden, hun klanten en daarmee de hele branche. PMA ziet toe op de inhoudelijke onderzoekskwaliteit (wat wordt er gemeten en hoe) èn streeft verdere integratie en betere onderlinge afstemming na.

Met als resultaat het Nationaal Media Onderzoek – NMO. Een wereldwijd uniek, geïntegreerd bereiksonderzoek.

×