PMA als aanjager van toekomstgericht onderzoek

Net als elk ander media-adviesbureau willen ook de PMA-leden het liefst van iedere consument op elk moment weten welke media hij consumeert en wat hij met al die informatie doet. Daarbij wil PMA dan ook inzicht in zijn koopgedrag, levensstijl, motivaties enzovoort. Nog los van privacy-overwegingen is dit niet haalbaar. Maar wel benaderbaar. Naast integratie en fusie van bestaande bereiksonderzoeken stuurt PMA daarom actief aan op nieuw onderzoek dat de consument van morgen duidelijker in beeld brengt.

×